Strona główna Działy

  • Dział
  • Tematy
  • Wpisy
  • Freshness
  • Zasady
   Witaj To już szybciukto: 1. Z opisu scenariusza „Najlepsze kasztany…” na str.32 (krok 1) wynika, że należy umieścić w nim sektory: Hitlerplatz, Administracyjny, Gestapo i Miejski. Tymczasem z rysunków na str.33 wynika, że powinny być to sektory: Policyjny, Administracyjny, Kolejowy i Wojskowy. Który opis jest właściwy? - Tak.. najlepiej zastąpić WOJSKOWY sektorem MIEJSKIM 2. Na stronie 19 w pkt 1 i 2 zapisano, że aresztowań bez kart misji mogą dokonywać wyłącznie oficerowie SS, przy czym wskazuje się, że są to m.in. Fritz Kopf i Eryk Kopf. Z opisu na str.5 wynika jednak, że oficerowie SS oznaczeni są na Dokumencie Agenta symbolem „dwóch błyskawic” (funkcja wojskowa). Tymczasem na Dokumentach Agentów Fritza Kopfa i Eryka Kopfa widnieją symbole „naramiennika”, co zgodnie z w/w opisem powinno oznaczać zwykłego oficera. Poza tym są oni w tych Dokumentach określani jako „Oficerowie gestapo”, a nie „Oficerowie SS”. Czy pomimo to należy traktować ich więc jako oficerów SS i mogą oni dokonywać aresztowań bez kart misji? - Oficerowie SD (której częścią było Gestapo) - to część SS - zatem mimo braku symbolu SS na karcie oczywiście mogą aresztować. 3 i 4. Co dzieje się, gdy znacznik Punktów zwycięstwa na torze zwycięstwa dojdzie do samego końca? Czy oznacza to automatyczne zwycięstwo danego gracza? I ile musi ich być – w niektórych scenariuszach wspomina się o 11 PZ, podczas gdy na torze ostatnie pole z literą V jest 10. - pozyskanie ponad 10 DOWODU to jedynie szansa na pozyskanie PZ, ale kosztem budowania od nowa śledztwa. Obecnie proponujemy wprowadzić rozwiązanie, że Gracz który pozyska powyżej 10 DOWODU ma może a nie musi pozyskać PZ kosztem zerowania śledztwa. Jeśli jednak gracz celuje np. w pozyskanie sekretu - to może zignorować takie DOWODY aby nie zerować śledztwa.
  • 10
  • 86
  • 2 weeks, 2 days temu

    Michal